Przywrócenie Kolegiaty św. Michała w Płocku
Dodane przez Imperator dnia 10. kwietnia 2015 23:20
Dekret podnoszący kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty oraz przywracający do istnienia przy nim Kapitułę Kolegiacką św. Michała

Treść rozszerzona

Dekret podnoszący kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku
do godności kolegiaty oraz przywracający do istnienia przy nim
Kapitułę Kolegiacką św. Michała


Płock, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Mając na uwadze przesłanki historyczne: istnienie od połowy XII stulecia przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku (powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego), prastarej kapituły kolegiackiej pod tym samym wezwaniem oraz jej przeniesienie w 1731 roku do istniejącego od 1356 roku kościoła parafialnego św. Bartłomieja w tymże mieście (stał się wówczas kolegiatą), gdzie funkcjonowała sprawując kult Boży, aż do roku 1819, kiedy to została zniesiona, oraz pragnąc nawiązać do chlubnych tradycji i bogatego dziedzictwa duchowego tejże kapituły, a także kierując się pragnieniem kontynuowania współcześnie zadań pełnionych przez to kolegium w zakresie uświetniania kultu Bożego w tak znamienitej świątyni, która niedawno obchodziła swój jubileusz 650-lecia powstania, oraz w roku 940-lecia istnienia diecezji płockiej, po wysłuchaniu opinii Kolegium Konsultorów, niniejszym

nadaję kościołowi parafialnemu pod wezwaniem św. Bartłomieja
w Płocku rangę kolegiaty

Jednocześnie, na mocy kan. 504 Kodeksu Prawa Kanonicznego restytuuję przy niej Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku. Jej strukturę, zadania i funkcjonowanie określi własny statut tego gremium.
Wyrażam głęboką nadzieję, że nadanie czcigodnej farze płockiej, tak dobrze zasłużonej dla wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta, rangi świątyni kolegiackiej przyczyni się do ożywienia życia religijnego parafian. Oby prześwietna kolegiata była miejscem, w którym Bóg doznaje coraz większej czci, a modlący się tutaj odkrywają na nowo Jego miłość do człowieka.
Niech przywrócona temu kościołowi po 196-ciu latach farna Kapituła Kolegiacką godnie pełni swoje zadania przyczyniając się do pomnażania chwały Bożej.

Wielki Czwartek, w 940 roku istnienia Diecezji Płockiej

† Piotr Libera
Biskup PłockiW związku z dekretem podnoszącym kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty oraz przywracającym do istnienia przy nim Kapitułę Kolegiacką św. Michała, Biskup Płocki mianował 12 kanoników gremialnych tejże Kapituły:
1. ks. kan. Wiesław Gutowski – Proboszcz par. św. Bartłomieja w Płocku
2. ks. dr Marek Jarosz – J.M. Rektor WSD w Płocku
3. ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński – Sekretarz 43. Synodu Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – Proboszcz par. św. Józefa w Płocku
5. ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk – profesor WSD w Płocku
6. ks. Witold Godleś – Proboszcz par. św. Józefa w Zakroczymiu
7. ks. Janusz Zdunkiewicz – Proboszcz par. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
8. ks. kan. mgr Grzegorz Jędrzejewski – Proboszcz par. św. Floriana w Orszymowie
9. ks. mgr Tomasz Opaliński – Proboszcz par. św. Rocha w Janowie
10. ks. mgr Zbigniew Rembała – Rektor Seminarium w Iquitos w Peru
11. ks. mgr Szczepan Bugaj – Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
12. ks. dr Tomasz Lewicki – Dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego