Złoty jubileusz kapłaństwa bpa Romana Marcinkowskiego
Dodane przez Imperator dnia 11. czerwca 2015 00:28
W czwartek 11. czerwca o godz. 11:00 w prastarej bazylice katedralnej płockiej sprawowana będzie Eucharystia w intencji biskupów obchodzących jubileusz 50-lecia kapłaństwa: ks. Romana Marcinkowskiego, Biskupa Pomocniczego w Płocku oraz ks. Andrzeja Suskiego, pochodzącego z Płocka Biskupa Toruńskiego. Ksiądz bp Roman świętować będzie również 30-lecie sakry biskupiej. Wszyscy, którzy zechcą złożyć życzenia Szacownym Jubilatom, będą mogli to uczynić podczas spotkania w Sali Barokowej w Opactwie, bezpośrednio po Eucharystii.
Treść rozszerzona
Czcigodni Kapłani, Drodzy Diecezjanie!

Z radością informuję, że w tym roku przypada złoty jubileusz święceń kapłańskich i 30-lecie sakry biskupiej Jego Ekscelencji bpa Romana Marcinkowskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Płockiej i Prepozyta Kapituły Katedralnej Płockiej. Razem z dostojnym Jubilatem pragniemy wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum za wszystkie duchowe owoce, które przyniosła dla ludu Bożego Diecezji Płockiej jego gorliwa i ofiarna posługa.

Okazją do wspólnej modlitwy i wyrażenia wdzięczności bp. Romanowi będzie uroczysta Eucharystia, sprawowana 11. czerwca (czwartek) o godz. 11:00 w Płockiej Bazylice Katedralnej. Razem z ks. Romanem swój złoty jubileusz będzie także świętował pochodzący z Płocka ks. Andrzej Suski, Biskup Ordynariusz Toruński, przez wiele lat biskup pomocniczy naszej Diecezji i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Wszystkich braci w kapłaństwie, siostry zakonne i wiernych świeckich zapraszam jak najserdeczniej do wspólnego świętowania tych ważnych dla naszego Kościoła lokalnego jubileuszy.

Biskup Ordynariusz Płocki
Piotr Libera
Płock, dnia 28. maja 2015 rokuKOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO

1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy Kapłani poza Księżmi Prałatami i Kanonikami Gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej i Kolegiackiej Pułtuskiej, którzy uczestniczą w uroczystości w strojach chórowych (Kapituła Kolegiacka św. Michała – koncelebruje).
2. Kapłani obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa, Księża Profesorowie, Księża pracujący w Kurii i w pozostałych instytucjach diecezjalnych ubierają się w alby i ornaty w Kapitularzu katedry.
3. Księża Dziekani, Wicedziekani, Emeryci, przywożą dla siebie albę i pasek. W zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu ubierają się (podobnie jak w Wielki Czwartek) w przygotowane dla nich ornaty.
4. Wszyscy pozostali Kapłani przywożą ze sobą albę, pasek i stułę koloru białego i ubierać się będą także w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu.
5. Kapłani obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa zajmują specjalnie dla nich przygotowane miejsca w prezbiterium.
6. Księża Prałaci i Kanonicy Gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej i Kolegiackiej Pułtuskiej zajmują miejsca w stallach wyższych i niższych prezbiterium.
7. Księża Profesorowie, Kapłani – pracownicy Kurii i pozostałych instytucji diecezjalnych, Księża Dziekani, zajmują miejsca w prezbiterium i bezpośrednio przed nim.
8. Pozostali Kapłani zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią (w nawie głównej katedry).
9. W czasie Eucharystii życzenia dostojnym Jubilatom przekaże tylko: Biskup Płocki, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Przedstawiciel duchowieństwa, Przedstawicielka życia konsekrowanego w Diecezji Płockiej i Przedstawiciel osób świeckich (katecheta). Pozostałe osoby będą mogły przekazać życzenia po skończonej Mszy św. w Sali barokowej (II piętro) Opactwa Pobenedyktyńskiego. Tam też dla wszystkich Kapłanów i Gości będzie przygotowany posiłek.

Ceremoniarz Biskupi
ks. kan. Piotr Grzywaczewski
Płock, dnia 28. maja 2015 roku