Święto Patronalne Kapituły Kolegiackiej w Płocku
Dodane przez Imperator dnia 29. września 2016 23:57
29. września 2016 r. w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Biskup Pomocniczy Mirosław Milewski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Płocku (Fara) i wygłosił homilię do zebranych członków Kapituły Kolegiackiej św. Michała Archanioła w dniu jej patronalnego święta (odpustu), a na jej zakończenie pobłogosławił nową figurę św. Michała Archanioła.
Treść rozszerzona
29. września 2016 r. w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Biskup Pomocniczy Mirosław Milewski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Płocku (Fara) i wygłosił homilię do zebranych członków Kapituły Kolegiackiej św. Michała Archanioła w dniu jej patronalnego święta (odpustu), a na jej zakończenie pobłogosławił nową figurę św. Michała Archanioła.Papież Leon XIII napisał specjalną modlitwę (inwokację) do św. Michała Archanioła pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które gromadziły się nad Wiecznym Miastem, aby je osaczyć. Nie znamy jednak dokładnie szczegółów tego widzenia. Jest pewne, że Papież napisał tę modlitwę i 29. lipca 1886 r. polecił Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich Ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi (klęcząc!) po każdej tzw. cichej Mszy Świętej, tzn. nie śpiewanej. W instrukcji inwokację do św. Michała Archanioła poprzedzały modlitwy do Matki Bożej. w tym roku przypadała okrągła 130. rocznica powstania tej modlitwy.

W wyniku znacznych zmian w liturgii po Soborze Watykańskim II znikł obowiązek odmawiania modlitw wprowadzonych przez papieża Leona XIII. Jednakże w ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się odmawianie przewodnictwem celebransa modlitwy do św. Michała Archanioła na zakończenie Mszy Świętej w zwyczajnej formie rytu.

* * *


Modlitwa Leona XIII do odmawiania na klęczkach we wszystkich kościołach na świecie
- po Mszy Świętej cichej (czyli bez pieśni i całej recytowanej) kapłan wraz z wiernymi odmawia trzy razy Zdrowaś Maryjo, a następnie:

K: Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Boże, Ucieczko nasza i Mocy, wejrzyj łaskawie na lud do Ciebie wołający, i za wstawiennictwem chwalebnej i Niepokalanej Panny, Bogarodzicy Maryi, z błogosławionym Józefem, Jej Oblubieńcem, i błogosławionymi Apostołami Piotrem i Pawłem i wszystkimi Świętymi - racz miłościwie i łaskawie wysłuchać modlitw, które zanosimy do Ciebie o nawrócenie grzeszników, o wolność i o podwyższenie Świętej Matki, Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.