Poświęcenie Kościoła p.w. Batki Boskiej Fatimskiej w Płocku-Międzytorzu
Dodane przez Imperator dnia 17. listopada 2017 17:06
15. października 2017 r. bp Piotr Libera dokona poświęcenia nowej świątyni w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Międzytorze w Płocku. Konsekracja płockiego kościoła będzie zwieńczeniem diecezjalnych obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich. W parafii poprzedzają je (jak to jest w obowiązku) misje święte, które prowadzi ks. kan. dr Marek Wilczewski - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Dziś natomiast odbędzie się procesja fatimska w 100. rocznicę ostatniego objawienia się Maryi w Fatimie.
Treść rozszerzona
W uroczystości uczestniczył biskup senior Roman Marcinkowski i biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Obecni byli m.in. księża z dwóch dekanatów miasta Płocka (Płock-Zachód i Płock-Wschód), kanclerz Kurii Diecezjalnej - ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, przedstawiciele władz samorządowych oraz bardzo licznie zgromadzeni parafianie.

Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku została erygowana 5. lipca 1991 roku przez ówczesnego Ordynariusza Płockiego bpa Zygmunta Kamińskiego. Od początku jej proboszczem był ks. kan. Stanisław Górski. Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił wcześniej, bo już 7. czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Płocku. Pierwsza zbudowana drewniana kaplica spłonęła w nocy z 22. na 23. maja 1992 roku. Potem zbudowano drugą kaplicę. Budowę kościoła rozpoczęto w 2003 roku.

Nowa świątynia nosi tytuł Matki Bożej Fatimskiej. Zaprojektowali ją architekci: Stanisław Szymański, Alicja Kaczmarek-Andrzejewska, Andrzej Andrzejewski i Jerzy Olechnowicz. Nadzór nad wystrojem sprawował Dymitr Drozdew. Budowę nadzorował inż. Maciej Wróblewski, a kierował nią inż. Piotr Pakulski. Prace budowlane wykonała firma Michała Góralskiego z Płocka, Ryszarda Chyżego z Płocka i Macieja Budnego z Gostynina. Instalacje grzewcze i hydrauliczne wykonała firma Czesławy i Piotra Lisińskich, stolarkę okienną – Andrzej Grzegorzewski, stolarkę drzwiową – Marek Sajak. Posadzkę, ołtarz, ambonę i zacheuszki (czyli 12 krzyży apostolskich) wykonał Zakład Kamieniarski Jana i Bartłomieja Wiśniewskich.

Nowy kościół w Płocku został zbudowany dzięki ofiarom parafian i ofiarodawców spoza parafii oraz dofinansowaniu z Funduszu Budowy Kościołów Diecezji Płockiej.

Poniżej zamieszczam z tej okazji kilka ciekawych artykułów, traktujących o wydarzeniu, jakim jest poświęcenie kościoła, a także cały ceremoniał zawierający homilię i akt z tej uroczystości:
1) Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza - zarys dziejów i znaczenie obrzędów
2) Kazimierz Lijka - Symbolika czynności przy poświęceniu ołtarza
3) ks. Marian Pisarzak MIC - Błogosławieństwo i poświęcenie kościoła
4) Msza na poświęcenie kościoła i ołtarza (formularz, rytuał, ceremoniał, mszał, lekcjonarz, śpiewnik, komentarze - cały obrzęd krok po kroku)