Wielkanoc w czasach zarazy
Dodane przez Imperator dnia 31. marca 2020 00:08
Mając na uwadze dekrety,wskazania, rozporządzenia i komunikaty władz kościelnych i państwowych Biskup Płocki przekazuje swoim kapłanom i wiernym zarządzenie na czas stanu epidemii.
Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także obrona od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W podobnych okolicznościach tę samą troskę okazywał mój poprzednik Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.

Treść rozszerzona
Mając na uwadze dekrety,wskazania, rozporządzenia i komunikaty władz kościelnych i państwowych Biskup Płocki przekazuje swoim kapłanom wiernym zarządzenie na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także obrona od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W podobnych okolicznościach tę samą troskę okazywał mój poprzednik Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.

W załączniku do pobrania treść zarządzenia Biskupa Płockiego, zawierająca postanowienia:
- Dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku;
- Dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku;
- Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 roku;
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522);
- Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń z dnia 24 marca 2020 roku,
dlatego nie będę tu ich ani tego zarządzenia udostępniał, proszę je sobie pobrać w wersji PDF z poniższej lokalizacji.

Zdjęcie obrazuje modlitwę Papieża Franciszka na pustym placu Świętego Piotra w Watykanie, którą przeprowadził w strugach deszczu, a następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa miastu i światu - chwila historyczna warta odnotowania, gdyż na pewno kiedyś to wydarzenie pojawi się w podręcznikach do historii lub religii.Do pobrania:
Zarządzenie Biskupa Płockiego ws. sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii