Obchody Uroczystości NMP Królowej Polski w 2015 r.
Dodane przez Imperator dnia 29. marca 2015 21:14
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę na obchód Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w sobotę 2. maja 2015 r., oraz na sprawowanie jednej Mszy Świętej z Uroczystości w dniu 3. maja.
Treść rozszerzona
DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
W SPRAWIE OBCHODU UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARY PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI W POLSCE

Prot. 368/14

Na prośbę J.E. Stanisław Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 23. maja 2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża Franciszka chętnie zezwalamy, aby Uroczystość Najświętszej Maryi Panna Królowej Polski, obchodzona 3-go maja, w przyszłym, to znaczy 2015 roku, przypadająca w V Niedzielę Wielkanocną, była celebrowana w dniu poprzednim, to znaczy 2-go maja, w godzinach porannych.

Wyrażamy ponadto zgodę, aby dnia 3-go maja, w V Niedzielę Wielkanocną, w kościołach parafialnych odprawiono jedną Mszę Świętą ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pozostałe Msze Święte tej Niedzieli, w tym Uroczysta Msza Wigilijna, podobnie jak Liturgia Godzin, winny być sprawowane z Niedzieli.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
dn. 6 listopada 2014 r.

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

Konrad Maggioni
Podsekretarz