Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w II Niedzielę Adwentu
Dodane przez Imperator dnia 08. grudnia 2013 21:59
Na mocy dyspensy udzielonej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 8 grudnia 2013 r., kiedy to wypada II Niedziela Adwentu, dla dobra duchowego wiernych można będzie świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny!
Treść rozszerzona
Watykan, dnia 9 kwietnia 2013 r.


DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
W SPRAWIE OBCHODU UROCZYSTOŚCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARY PANNY W POLSCESkoro posłuszny jest Kościół swej tradycyjnej doktrynie, więc z największą pieczołowitością ponawia w corocznym obchodzie liturgicznym celebrację najwznioślejszych misteriów Odkupienia. Misteria te mają krzepić życie wiernych osobliwą siłą łaski sakramentalnej oraz jej skutecznością. Przez ich celebrację bogactwo cnót i zasług Pańskich Kościół otwiera tym wszystkim, którzy w nich uczestniczą i przez to łaską zbawienia się napełniają.

We wspomnianych powyżej zbawczych misteriach Pańskich, które winno się w roku liturgicznym celebrować, Kościół wspomina z wyjątkową pobożnością błogosławioną Dziewicę Maryję – niewiastę nową i Matkę Syna dziewiczo zrodzonego, i również Uczennicę słowa Nauczyciela w sercu swoim skrzętnie strzegącą, i wreszcie Odkupiciela Towarzyszkę, co węzłem nierozerwalnym w dziele zbawczym z Chrystusem Jezusem jest związana, o której pamięć dotychczas jest pielęgnowana w sposób uporządkowany w roku liturgicznym – aby było rzeczą jak najbardziej oczywistą, że właśnie ta św. Boża Rodzicielka partycypuje w tajemnicy zbawienia, co też ukazuje się w dziele zbawienia zwłaszcza w okresie Adwentu, kiedy to porządek roku liturgicznego zakłada czas pobożnego i radosnego oczekiwania na pojawienie się Pana i jasny się staje w najwyższym stopniu moment i sposób udziału Błogosławionej Dziewicy w dziele zbawienia.

A zatem! Ponieważ zewsząd z całego świata katolickiego w sprawie Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, głęboko u ludu Bożego uroczystości zakorzenionej napływają prośby o odpowiedź ze strony niniejszej Dykasterii na pytanie, czy wolno w II Niedzielę Adwentu stosować teksty własne liturgiczne o Niepokalanym Poczęciu Błogosławionej Maryi Panny, jeśliby dzień 8 XII, który to dzień dla celebracji wspomnianej wyżej uroczystości jest zastrzeżony, zbiegł się z II Niedzielą Adwentu, ta Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wsparta władzą daną prze Ojca Świętego Franciszka, zezwala, aby Konferencja Episkopatu Polski w poszczególnych latach, w których owe dni się zbiegają, to znaczy zbiega się II Niedziela Adwentu z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, mogła wydać specjalny dekret. Na mocy takiego dekretu wolno będzie 8 XII, jeżeliby przypadł ów dzień na II Niedzielę Adwentu, stosować we Mszach z udziałem ludu teksty liturgiczne o Niepokalanym Poczęciu Błogosławionej Dziewicy Maryi. Słusznie przy tym pouczać będzie Konferencja Episkopatu Polski, jeśli zaznaczy, że stosowanie tekstów o Niepokalanym Poczęciu Błogosławionej Dziewicy Maryi w II Niedzielę Adwentu żadną miarą nie szkodzi teologicznemu znaczeniu okresu Adwentu.

Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

+ Kard. Antonio Cañizares Llovera
Prefekt

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

____________________________________________________________________________________________________


Warszawa, dnia 27 lipca 2013 r.


DEKRET PRZEWODNICZĄCEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIW dniu 8 grudnia 2013 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z Ogólnymi Normami Roku Liturgicznego i Kalendarza, obchody tej uroczystości powinny być w bieżącym roku przesunięte na poniedziałek 9 grudnia 2013 r.
Jednakże, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu Polski przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (patrz wyżej), Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby w dniu 8 grudnia 2013 r., kiedy to wypada II Niedziela Adwentu, dla dobra duchowego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.

Zgodnie z notą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dołączoną do wspomnianego dekretu, aby nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu, zarządza się co następuje:
a) drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;
b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
c) w modlitwie wiernych należy użyć co najmniej jednego wezwania z nawiązaniem do Adwentu;
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.

Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do Uroczystości Narodzenia Słowa Bożego.

abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Nowenna do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(kliknij i pobierz broszurę w formacie PDF do wydruku)


Nieszpory Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(kliknij i pobierz broszurę w formacie PDF do wydruku)


Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
(kliknij i pobierz broszurę w formacie PDF do wydruku)


Msza Święta połączona z Nieszporami
(kliknij i pobierz formularz w formacie PDF )