Nawigacja
· Portal
· Aktualności
· Artykuły
· Kontakt
· Księga gości

· Czytania na dziś

· Linki
· Forum
· Fotogaleria
· Pobieralnia

Stopnie Ministranckie
· Choralista
· Ceroferariusz
· Krucyferariusz
· Librysta
· Ministranci ołtarza
· Lektor/Kantor/Psalmista
· Ceremoniarz/Animator

Słowniczek liturgiczny
· Alfabetyczny indeks haseł
---------------------------------
· A - B - C - D - E
· F - G - H - I - J
· K - L - Ł - M - N
· O - P - R - S - Ś
· T - U - V - W - Z

Rytułał Służby Liturgicznej
· Błogosławieństwo kandydatów
· Błogosławieństwo ministrantów
· Odnowienie przyrzeczeń ministranckich
· Promocje do kolejnych stopni ministranckich
· Ustanowienie lektorów
· Odnowienie przyrzeczeń lektoratu
· Ustanowienie animatorów liturgicznych
---------------------------------
· Modlitwy Służby Liturgicznej

Formacja Kandydatów
· Kto to jest ministrant?
· Posługa ministranta
· Kościół - miejsce posługi

Formacja Lektorów
· Posługa Słowa Bożego
· Formacja wewnętrzna
· Formacja biblijna
· Formacja fonetyczna
· Poprawne czytanie
· Formacja liturgiczna
· Lektor w roli psalmisty

Ceremoniał Parafialnej Asysty Liturgicznej
· W zakrystii
· Obrzędy Wstępne
· Liturgia Słowa
· Liturgia Eucharystyczna
· Obrzędy Zakończenia
---------------------------------
· Komentarze do Mszy Św. wprowadzające prawidłowe gesty i postawy wiernych

Posługi poza prezbiterium
· Diakonia Liturgiczna
---------------------------------
· Zakrystianin
· Organista
· Komentator
· Służba modlitwy
· Służba darów
· Służba śpiewu
· Służba ładu
· Służba procesyjna

Obchody Wielkanocy
· Środa Popielcowa
· Wielki Post
· Drogi Krzyżowe
· Gorzkie Żale
---------------------------------
· Wielki Tydzień
· Niedziela Palmowa
· Wielki Poniedziałek
· Wielki Wtorek
· Wielka Środa
· Triduum Paschalne
---------------------------------
· Jutrznia w Wielki Czwartek
· Msza Krzyżma Świętego
· Msza Wieczerzy Pańskiej
· Adoracja Ciemnicy
---------------------------------
· Jutrznia w Wielki Piątek
· Droga Krzyżowa
· Liturgia Męki Pańskiej
· Adoracja Grobu Pańskiego
---------------------------------
· Jutrznia w Wielką Sobotę
· Święcenie Pokarmów
· Zstąpienie do Otchłani
· Czuwanie przy Grobie
· Nieszpory Wielkiej Soboty
---------------------------------
· Wigilia Paschalna
· Msza Święta z Jutrznią
· Droga Światła
· Msza Święta z Nieszporami
---------------------------------
· Oktawa Wielkanocy
· Święto Miłosierdzia Bożego
· Wniebowstąpienie Pańskie
· Zesłanie Ducha Świętego
---------------------------------
· Komentarze liturgiczne
· Propozycje pieśni

św. Jan Paweł II Wielki
· Wprowadzenie
---------------------------------
· Msza w rocznicę śmierci
· Droga Krzyżowa z JPII
· Msza w dzień beatyfikacji
· Droga światła z JPII
· Msza we wspomnienie
· Różaniec z JPII
· Litania do JPII
---------------------------------
· Aneksy (do pobrania)
---------------------------------
· Triduum Paschalne z JPII
· Nowenna do MB z JPII
· Czuwanie z JPII
· Adoracja z JPII
· Msza Święta Dziękczynna

Sakramenty Święte
· Informacje ogólne
---------------------------------
· Chrzest Święty
· Spowiedź Święta
· Komunia Święta
· Bierzmowanie
· Sakrament Małżeństwa
· Święcenia Kapłańskie
· Namaszczenie Chorych
---------------------------------
· Pogrzeb Katolicki

Ruch Światło-Życie
· Franciszek Blachnicki
· Charakterystyka
· Materiały formacyjne
· Drogowskazy
· Oazy wakacyjne
· Krucjata Wyzwolenia
· Domowy Kościół

Modlitwy Służby Liturgicznej
Modlitwy ministrantów
ministranci

MODLITWY CZŁONKÓW SŁUŻBY LITURGICZNEJ


I. MODLITWY POSŁUGUJĄCYCH PRZY OŁTARZU I DARACH OFIARNYCH

Akolita:
Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś mnie do pomocy kapłanom i diakonom w budowaniu Twego Ciała, którym jest Kościół. Napełnij mnie swoim Duchem, abym swoją posługę spełniał z wiarą i miłością. Pomóż mi składać siebie samego w ofierze na Twoim ołtarzu i spalać się codziennie w służbie braciom, szczególnie chorym i słabym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej:
Panie Jezu Chryste, Chlebie z nieba dający życie wieczne. Napełnij mnie swoim Duchem, abym godnie spełniał zadania nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Pomóż mi zachowywać czyste serce, nieustannie karmić się Twoim Ciałem i z pokorą nieść je braciom, szczególnie chorym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Trzymający mitrę i pastorał:
Boże, Ty w swojej mądrości dałeś nam biskupów, którzy są następcami Apostołów. Powołałeś ich do szczególnej świętości, o czym przypomina mi noszona przez nich mitra i posłałeś ich na cały świat, by prowadzili ludzi do Ciebie, czego znakiem jest pastorał. Proszę Cię o błogosławieństwo dla wszystkich biskupów, a szczególnie dla biskupa Piotra, przy którym będę pełnił posługę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niosący krzyż:
Panie Jezu Chryste, Ty z miłości do ludzi umarłeś na krzyżu. Swoją męką uwolniłeś człowieka z grzechu i obdarzyłeś go nowym życiem. Pomóż mi nieść Twój znak krzyża w procesji i naucz mnie naśladować Cię w codziennym dźwiganiu krzyża. Spraw, aby wszyscy poznali Twoją nieskończoną miłość i oddali Tobie swoje serce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niosący światło:
Panie, Ty jesteś światłością świata. Ty wezwałeś mnie, aby w liturgii nieść światło, które o Tobie przypomina. Niech światło Twojej prawdy dotrze do ludzkich serc i rozproszy ciemności błędu. Udziel mi łaski, abym spalał się dla innych i swoim przykładem życia wskazywał im drogę do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niosący kadzidło:
Boże, Ojcze wszechmogący, Ty sprawiłeś, że mogę w tym zgromadzeniu pełnić funkcję ministranta kadzidła. Pomóż mi ją spełniać z wiarą i miłością. Spraw, aby dym spalającego się kadzidła przypominał wszystkim, że ich modlitwy wznoszą się ku Tobie, a ofiara ich życia jest Tobie miłą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podający księgę:
Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz mi usługiwać wobec świętej księgi, jaką jest mszał. Pomóż mi coraz lepiej rozumieć wielkość i piękno modlitwy Kościoła, abym troszcząc się o mszał w celebracji liturgicznej, mógł być także świadkiem życia modlitewnego wobec braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niosący wodę:
Panie Jezu, Ty posyłasz mnie, abym w czasie świętej liturgii pełnił zadania ministranta wody. Obmywam ręce kapłana i modlę się w jego intencji. Podaje mu wodę do pokropienia wiernych i proszę Cię, abyś zachował w nich czyste serce. Broń nas wszystkich przed grzechem i udziel łaski wytrwania w zjednoczeniu z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przynoszący dary:
Ojcze niebieski, Ty powierzasz mi przyniesienie na Twój święty ołtarz darów ofiarnych. Są one owocem ziemi i pracy człowieka. Wyrażają dar serca, jaki składa każdy uczestnik Eucharystii. Pomóż mi dźwigać ten ciężar ludzkich cierpień i radości. Spraw, aby nasza ludzka ofiara złączyła się z doskonałą ofiarą Twego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Troszczący się o piękno i ład:
Boże, nieskończenie piękny i doskonały. Podziwiamy piękno przyrody i wspaniałość człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Ty pragniesz, aby celebracja liturgii, objawiająca Twoją tajemnicę, była piękna i pełna harmonii. Przyjmij moją posługę, przez którą chcę upiększyć miejsce celebracji i dbać o porządek w czasie jej trwania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


II. MODLITWY POSŁUGUJĄCYCH PRZY STOLE SŁOWA

Lektor:
Boże, nasz Ojcze, Ty w różny sposób przemawiałeś do ludzi, a najpełniej objawiłeś się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Napełnij mnie swoim Duchem, abym poznał Twoje słowo, uczynił je regułą swego życia i odważnie głosił je braciom. Spraw, aby wszyscy, którzy je usłyszą, przyjęli je z wiarą do swego serca i według niego kształtowali swoje życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytający wezwania Modlitwy Powszechnej:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam przykład modlitwy i nauczyłeś nas Boga nazywać Ojcem. Udziel mi swego Ducha, abym umiał swoją modlitwą ogarniać potrzeby ludzi i w czasie celebracji liturgii przedstawiać je z wiarą Ojcu niebieskiemu. Spraw, aby przez modlitwę pogłębiało się nasze zjednoczenie z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Komentator:
Panie Jezu Chryste, Ty wyjaśniałeś uczniom z Emaus Pisma i połamałeś dla nich chleb. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Cię. Daj mi łaskę otwartych oczu, abym poznał prawdę ukrytą w Twoim słowie i rozumiał sens każdego znaku. Błogosław mojej posłudze wyjaśniania słów i gestów przeżywanych przez nas w liturgii. Spraw, aby nasze serca pałały miłością ku Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


III. MODLITWY POSŁUGUJĄCYCH PRZEZ ŚPIEW

Kantor:
Naucz mnie, Panie, śpiewać pieśń nową, pieśń o Tobie i Twojej miłości, pieśń śpiewaną nie tylko ustami, lecz sercem. Napełnij mnie darem swego Ducha, aby przez moją posługę kantora, wszyscy zgromadzeni na celebracji liturgii, mogli wznieść swe serce w pieśni uwielbienia ku Tobie, Boże. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Psałterzysta:
Boże, nasz Ojcze, Ty dałeś ludziom psalmy jako modlitwę przez Ciebie natchnioną. Ty powołałeś mnie, abym śpiewem psalmu odpowiadał na Twoje słowo, wychwalając Twoje wielkie dzieła i przepraszając Cię za popełnione grzechy. Ześlij na mnie swego Ducha, aby modlitwa psalmami przemieniała moje życie, a śpiew psalmu w czasie liturgii pomógł braciom wznieść ich serca ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Schola, chór, zespół muzyczny:
Bądź uwielbiony Boże, przez chory aniołów i świętych, które przepełnione radością i zachwytem, nieustannie śpiewają pieśń Twojej chwały. Bądź uwielbiony w Twoim Kościele, który łączy się z mieszkańcami nieba, aby wielbić Twoją miłość. Daj i nam dar śpiewania sercem i ustami, aby nasza pieśń wznosiła się ku Tobie i podnosiła w gorę serca wszystkich zgromadzonych. Spraw, by całe nasze życie było śpiewem na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


IV. MODLITWY PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE LITURGICZNE

Ceremoniarz:
Panie Boże, Ty każdego człowieka ubogacasz darami, którymi ma służyć innym ludziom. Spraw, aby każdy członek zespołu liturgicznego, którym mam kierować, dobrze spełniał zadanie. Niech piękno funkcji spełnianych przez poszczególne osoby i grupy pomoże wszystkim uczestnikom liturgii zbliżyć się do Ciebie i świadczyć o Twojej miłości w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakrystian:
Miłosierny Boże, Ty zechciałeś zamieszkać pośród ludzi, a kościół uczynić świętym miejscem Twojej obecności. Dziękuję ci za powołanie mnie do troski o piękno kościoła i przygotowywania wszystkiego, co jest potrzebne w czasie sprawowania liturgii. Umocnij moją wiarę, abym zawsze widział Twoją obecność i otwórz moje serce na moich braci, abym pomógł im zbliżyć się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.MODLITWY LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTAZA
W ROKU LITURGICZNYM


I. W ADWENCIE

Przed Mszą Świętą:
Panie Jezu, ciemno teraz jest i zimno, gdy przychodzimy na Twoją świętą służbę. Ciemno i zimno było na świecie, zanim Ty przyszedłeś. Ciemno jest i zimno jeszcze dzisiaj tam, gdzie Ciebie nie ma.
Przyjdź więc, Zbawicielu, i wejdź do serc wszystkich ludzi. Także do naszych serc przychodź ciągle od nowa, abyśmy wzrastali jako dzieci Boże. I niech przez tę służbę przy ołtarzu dusze nasze przygotują się na wielkie święto Twego narodzenia.
Będziemy się starali służyć jak najlepiej. Amen.

Po Mszy Świętej:
Panie Jezu, chcemy teraz w ciągu dnia być posłuszni i pilnie się uczyć jak wybrani do Twej świętej służby. Musimy wszystkim dawać dobry przykład. Byliśmy teraz tak blisko Ciebie przy ołtarzu i otrzymaliśmy Twoją łaskę. Chcemy o tym pamiętać przez cały dzień.
Najświętsza Maryjo Panno, ku Twojej czci odprawia się teraz uroczyste roraty. Uproś nam łaskę, abyśmy się godnie przygotowali na święte narodzenia naszego Pana i Zbawiciela.
Archaniele Gabrielu, naucz nas, jak mamy wykorzystać dla naszych dusz ten święty czas Adwentu. Amen.

Albo:

Przed Mszą Świętą:
C: Oto Pan przybywa.
M: Wyjdźmy mu na spotkanie Pana.
Przybądź Panie, aby nas wybawić. Przybądź Jezu, aby nas umocnić. Przybądź Panie, aby nas uświęcić. Przybądź Jezu, bo czekamy. Amen.

Po Mszy Świętej:
C: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.
Boże mój, Boże, Ciebie pragnie moja dusza. W świątyni w Ciebie się wpatruję, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


II. W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA

Przed Mszą Świętą:
Panie Jezu! Także i Ty byłeś kiedyś dzieckiem tak jak my. O tym chcemy ciągle pamiętać w okresie Bożego Narodzenia. Jak chętnie służymy Ci teraz! Tak, jak Twoja Droga Matka Cię obsługiwała, jak święty Józef Cię ochraniał, jak pastuszkowie i Trzej Mędrcy ze Wschodu oddali Ci pokłon, tak samo chcemy i my teraz sprawować naszą służbę z serdeczną miłością i troskliwością, i z pełnym czci uwielbieniem. Albowiem Ty, Małe Dzieciątko, jesteś naszym Panem i Bogiem. Amen.

Po Mszy Świętej:
Panie Jezu, Ty przyszedłeś jako dziecko na świat i stałeś się człowiekiem, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, Twoje życie w nas wzrastało i potężnie się rozwijało. Albowiem jako dzieci Boże nie możemy stać w miejscu, lecz musimy ciągle wzrastać w latach mądrości, a zwłaszcza łasce Bożej. Kochana Matko Jezusa, bądź także naszą Matką. Amen.


III. W OKRESIE ZWYKŁYM (I)

Przed Mszą Świętą:
C: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M: Który stworzył niebo i ziemię.
Jezu daj silną wiarę, gdy zobaczę Świętą Hostię. Jezu daj wielką miłość, gdy zobaczę Ciebie. Jezu daj dużo siły, aby trwać przy Tobie. Amen.

Po Mszy Świętej:
C: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.
Wierzyć w Ciebie – pomóż Jezu. Kochać Ciebie – pomóż Jezu. Świadczyć o Tobie – pomóż Jezu nam. Amen.


IV. W WIELKIM POŚCIE

Przed Mszą Świętą:
Panie Jezu, w tym świętym czasie Wielkiego Postu chcę służyć Ci lepiej niż zwykle. Obiecuję Ci, że nie będę się rozglądał ciekawie po kościele, ale będę uważał dokładnie na to, co mam czynić i odpowiadać. Chcę spełniać swą służbę przed Tobą, a w czasie niej chcę także modlić się za naszą parafię, za Ojczyznę, święty Kościół, który jest Twoim królestwem na ziemi!
Archaniele Michale! Pomóż mi spełnić moją służbę przy ołtarzu tak dzielnie, jak Ty spełniasz swą służbę u tronu Najwyższego. Amen.

Po Mszy Świętej:
Panie Jezu! Teraz zakończyłem moją zaszczytną służbę przy Tobie. Ale w ciągu dnia moi rodzice, nauczyciele oraz dzieci w szkole poznać mają z mego zachowania się, że rano stałem bliżej Ciebie niż inni. Proszę Cię, abyś raczył powołać kogoś z nas, Twoich małych sług, do stałej służby Twojej jako kapłana. Albowiem dziś zwłaszcza potrzeba Twemu Kościołowi wielu dzielnych kapłanów.
Archaniele Michale, Stróżu Kościoła Chrystusowego, naucz nas ofiarności i dzielności w służbie Chrystusa. Amen.

Albo:

Przed Mszą Świętą:
C: Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.
M: I daj nam zbawienie.
Jezu, Boże nieśmiertelny, w chwale swojej niepomierny, przez Najświętszej Krwi przelanie i na krzyżu Twe skonanie. Daj prosimy łaskę swoją, tym co przy ołtarzu stoją, teraz i na wieki. Amen.

Po Mszy Świętej:
C: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.
Dziękujemy za Twe dary, jakie płyną z Tej ofiary. Obmyj w swojej męce, dusze, które są w udręce. Pomóż szczerze Cię miłować i za grzechy pokutować. Teraz i na wieki. Amen.


V. W OKRESIE WIELKANOCNYM

Przed Mszą Świętą:
Panie Jezu, w tym czasie Wielkanocnym służymy Ci ze szczególną radością. Albowiem Ty powstałeś z martwych, zwyciężyłeś grzech, szatana i śmierć. W Tobie i my zwyciężymy wszystko, co jest złe i niskie, a po świętym życiu chrześcijańskim kiedyś z Tobą zmartwychwstaniemy. Dlatego cieszymy się tak w tym czasie i służymy Ci piękniej i pogodniej niż zwykle.
Maryjo, Matko Boża, udziel mi swej radości wielkanocnej i módl się za nami. Amen.

Po Mszy Świętej:
Panie Jezu, bądź nadal przez cały dzień z nami, jak niegdyś po zmartwychwstaniu przez 40 dni z wielką miłością nawiedziłeś swoich Apostołów, aby ich pocieszyć i pokrzepić pokojem i radością swojej bliskości. I my potrzebujemy Twojej bliskości i pomocy, abyśmy zawsze pogodnie i mężnie walczyli o Twoje królestwo, za Twój święty Kościół i w tej walce stawali się z dnia na dzień silniejsi, dzielniejsi. Amen.

Albo:

Przed Mszą Świętą:
C: Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
M: Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Daj nam Panie Jezu, z taką wiarą i radością uczestniczyć w tym Łamaniu Chleba, abyśmy też zmartwychwstali do zbawienia w niebie. Amen.

Po Mszy Świętej:
C: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.
Panie Jezu, przyjmij naszą radosną służbę, gdy świętujemy Twoje paschalne zwycięstwo i spraw, abyśmy mogli to czynić teraz i na wieki. Amen.


VI. W ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Przed Mszą Świętą:
Panie Jezu Chryste, Ty kiedyś wrócisz na ziemię, aby zebrać żniwo dusz dla nieba. Z ołtarza codziennie promieniujesz słońcem łaski na rolę serc Twoich wiernych, a my, ministranci, stoimy tak blisko tego słońca. Niech więc dusze nasze dojrzewają do nieba w tym słońcu. Chcemy też pomagać jako mali pracownicy w Twej winnicy, aby żniwo Twoje dojrzewało i było bogate. Jesteśmy dumni ze swej służby i chcemy ją dobrze sprawować. Amen

Po Mszy Świętej:
Panie Jezu, prosimy Cię po tej Mszy świętej, pozwól jednemu z nas zostać kapłanem. Powiedziałeś przecież sam: „żniwo jest wielkie, lecz robotników mało”. Powołaj, kogo chcesz, a my wszyscy chcemy pozostać przez całe życie wiernymi i dzielnymi pracownikami w winnicy Twego Kościoła. Chcemy być uczciwymi ludźmi, którym można zawsze zaufać, i dobrymi chrześcijanami.
Archaniele Michale, Ty kiedyś w wielkim dniu żniwa pójdziesz przed Panem, gdy w swej chwale powróci. Prosimy Cię Aniele sądu, bądź teraz Aniołem, którym nas chroni i za nas walczy. Amen


VII. W OKRESIE ZWYKŁYM (II)

Przed Mszą Świętą:
C: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M: Który stworzył niebo i ziemię.
Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów, natchnij nas Twoją czcią i miłością do Jezusa Eucharystycznego i naucz nas jak najgodniej pełnić naszą świętą służbę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po Mszy Świętej:
C: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą Dzięki.
Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów, naucz nas strzec Jezusa w naszych sercach i pomóż nam nieść Go między ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


VI. PRZEZ CAŁY ROK

Przed Mszą Świętą:
C: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M: Który stworzył niebo i ziemię.
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Proszę Cię Panie o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, oczy moje zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Świętej:
C: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą Dzięki.
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twoje służby. Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe moje życie, szedł tylko drogą zbawienia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


VII. PRZED NABOŻEŃSTWAMI

Przed nabożeństwem:
C: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M: Który stworzył niebo i ziemię.
Boże mój, pragnę Cię chwalić całym sercem, przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, we wspólnocie Kościoła, którego ożywia Duch Święty. Teraz i na wieki wieków. Amen.

Po nabożeństwie:
C: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.
Dziękuję Ci Boże za to, że mogę stawać przed Twoim obliczem z ofiarą uwielbienia i spraw, abym nigdy nie ustawał w wysławianiu Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.MODLITWY LEKTORÓW


Modlitwa lektora:
Boże wszechmogący, który przyjąłeś mnie do służby lektora, błogosław mi, abym wyraźnie czytał słowa Pisma Świętego i życiem moim świadczyli o tym, co ustami czytam. Amen.

Albo:

Panie, oto stoję wobec tajemnicy Twego słowa. Potrzeba mi głębokiej wiary, by wyznać, że jest to słowo zbawcze, objawiające jedyną Prawdę, dające życie, że „stało się Ciałem”, że działa w Kościele przez Twego Ducha. Panie, chcę być Twoim pojętnym uczniem, chcę być słuchaczem i świadkiem Twego słowa. Wiem, że potrzeba do tego czystych warg; oczyść je, Panie. Przyrzekłem walczyć z wszelkim słowem plamiącym usta: złośliwym i nieczystym, kłamliwym i nieroztropnym. Wierzę, Panie, że otwierając karty Pisma, spotykam się z Twoim słowem. Czy jednak przyjmuję je, zgłębiam i rozważam? Czy je kocham? Czy odpowiadam na nie modlitwą? Panie, moją misją jest gromadzić i budować wspólnotę dobra, zwoływać Kościół własnym życiem i przykładem – wspieraj to dzieło, Panie. Uczyń mnie wrażliwym na prawdę, że jestem odpowiedzialny za zbawienie drugich. Panie, Wcielone Słowo, podejmę z ufnością to wielkie zadanie – Ty jesteś przecież moim Mistrzem, Ciebie chcę nieść ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Bądź ze mną, Panie. Amen.


I. MODLITWA LEKTORA PRZY UBIERANIU SZATY LITURGICZNEJ

Przy ubieraniu humerału:
O Boże, Panie mój, okryj moją głowę hełmem zbawienia, abym mógł pokonać wszelkie zasadzki szatana. Amen.

Przy ubieraniu alby:
O Boże, Panie mój, oczyść moje serce i okryj mnie szatą łaski, abym obmyty krwią Baranka, cieszył się radością zbawionych. Amen.

Przy ubieraniu cingulum:
O Boże, Panie mój, przepasz mnie pasem czystości i silnej woli, aby królowała we mnie cnota wstrzemięźliwości i świętości. Amen.


II. MODLITWY LEKTORA ZWIĄZANE Z POSŁUGĄ SŁOWA BOŻEGO

Przed czytaniem słowa Bożego:
Boże, oczyść mnie ogniem Ducha Świętego, serce i wargi moje, abym godnie i dobrze głosił słowo Boże gromadzonemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po czytaniu słowa Bożego:
Boże mój, spraw, aby Twoje Słowo głoszone przeze mnie, niegodnego Twego sługę, wydało plon stokrotny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Albo:

Przed czytaniem słowa Bożego:
Panie, Boże mój, daj mi wrażliwość duszy i czystość serca, abym sam rozumiejąc co czytam, również innym z gorliwością i radością przekazywał Dobrą Nowinę o zbawieniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po czytaniu słowa Bożego:
Dziękuję Ci Panie, Boże mój, że powołałeś mnie do posługi Twemu Słowu i obdarzyłeś mnie godnością lektora. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.MODLITWY DO ŚWIĘTYCH PATRONÓW


Modlitwa do św. Tarsycjusza:
Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twojego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my chcemy nosić Jezusa w swym sercu. Chcemy ze czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa do św. Stanisława Kostki:
Święty Stanisławie, Twojej opiece się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich dróg tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Modlitwa do św. Alojzego Gonzagi:
Boże, Twórco i Pomnożycielu darów niebiańskich, Ty zesłałeś świętemu Alojzemu łaskę niewinności i natchnąłeś go duchem pokuty. Spraw przez jego zasługi, abyśmy mogli naśladować jego pokorę. Amen.

Modlitwa do św. Jana Berchmansa:
Święty Janie Berchmansie, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty służyłeś. Amen.

Modlitwa do św. Dominika Savio:
Święty mój patronie, Dominiku Savio, jesteś moim pełnym chwały obrońcą. W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi.
Od dawna poświęciłem się Tobie, ale jeszcze niczego godnego Ciebie nie uczyniłem i wstyd mi nazywać Ciebie swoim, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością.
Święty Dominiku Savio, roztocz więc nade mną opiekę. Czuwaj nade mną, nie dozwól, abym wlókł się opieszale, wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom, abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach: w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie, w sprawiedliwości i umiarkowaniu, a również w pokorze, czystości, hojności, łagodności i prawdomówności. Przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu, módl się za mnie. Amen.

Albo:

Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.MODLITWY SZCZEGÓLNE


Przed Najświętszym Sakramentem:
Panie, Boże mój utajony! Wierzę, że jesteś tu obecny. Sam powiedziałeś: „To jest Ciało moje... to jest moja Krew...” Chyba nie mogłeś okazać nam większej miłości. Ty, Bóg nieogarniony, stałeś się dla mnie Człowiekiem, stałeś się Chlebem. Wierzę, że jest to Chleb, który z nieba zstąpił, że jest to Chleb aniołów na życie wieczne. Dziękuję Ci, że zostawiłeś nam znak Twojej miłości, że zostałeś z nami po wszystkie dni, że jesteś Bogiem cichym w białej Hostii. Nie mogę Cię zobaczyć, ale wierzę, że kiedyś ujrzę Ciebie twarzą w twarz i poznam Ciebie, jak Ty mnie poznajesz. Nie pytaj mnie, czy i ja chcę odejść. Panie, do kogóż pójdę? Ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, że Ty masz słowa życia. Uprzątnę mieszkanie swej duszy i kiedy przyjdziesz do nas w czasie Mszy Świętej, nie zostawię Cię w tabernakulum, ale przyjmę Cię do serca i niech Ci będzie u mnie dobrze. Wiem, że jeszcze mam długą podróż do nieba. Wezmę więc Chleb, abym nie ustał w drodze. Amen.

Prośba o dobrą służbę:
Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś mnie do służby przy ołtarzu. Pragnę ją wykonywać pobożnie i starannie na chwalę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Dopomagaj mi w tym. Amen.

Modlitwa za kandydatów:
Boże, Ty stworzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci służył. Z Twojej woli Samuel, wielki prorok narodu wybranego, przygotowywał się do przyszłych zadań, służąc Ci od dzieciństwa w świątyni, a Twój Jednorodzony Syn, Pan nasz, Jezus Chrystus, jako dwunastoletni chłopiec odbył do świątyni długą i uciążliwą pielgrzymkę, by razem z Matką swoją, Maryją, i Opiekunem, świętym Józefem, złożyć hołd synowskiej miłości. Wejrzyj łaskawie na tę gromadę swych dzieci, które pragną Ci służyć jako ministranci w świątyniach Twego Kościoła. Udziel im łaski żywej wiary i miłości, aby ich służba była Tobie miła i pociągała innych do Ciebie. Wspomagaj ich, aby gorliwie służąc Bogu i ludziom w zgromadzeniu liturgicznym, byli też wzorowi w domu rodzinnym. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni jako wyznawcy Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za wspólnotę parafialną:
Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Tam, gdzie dwóch lub więcej zbiera się w moje imię, tam jestem wśród nich”. Bądź między nami, gdy staramy się zjednoczyć w Twej miłości w naszej wspólnocie parafialnej. Pomóż nam być zawsze „jednym sercem i jedną duszą” w dzieleniu radości i smutków oraz w szczególnej trosce o chorych, starych, samotnych i potrzebujących.
Spraw, by każdy z nas starał się być żywą Ewangelią, w której oddaleni, obojętni i maluczcy odkryją miłość Boga i piękno chrześcijańskiego życia. Daj nam wierne i otwarte serce, które będzie odpowiadało na każde Twe słowo i łaskę. Rozbudź w nas, Panie, nadzieję i zapał, byśmy nie poddawali się, mimo własnych upadków słabości i niewdzięczności ludzkiej.
Spraw, by nasza parafia była prawdziwą rodziną, w której każdy będzie starał się zrozumieć, wybaczać, pomagać innym. Wzajemna miłość niech będzie jedynym prawem wiążącym nas i czyniącym z nas Twych uczniów. Amen.

Modlitwa za proboszcza:
Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym Kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali i składając Ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego proboszcza. On mówi tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem, Panie, jak kochasz swoich kapłanów. Niech on będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry. i święty. A za to, że głosi nam Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce. Amen.

Modlitwa za wikariuszy:
Panie Jezu, Ty powołałeś apostołów i uczniów, i poleciłeś im, aby głosili Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym po całej ziemi. Posłałeś ich do wszystkich ludzi z radosną wieścią, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, że troszczy się o nas i pragnie naszego zbawienia. Proszę, weź w swoją szczególną opiekę naszych wikariuszy. Spraw, by ich trud przyniósł obfite plony. Wspieraj ich swoją łaską, aby godnie głosili Słowo Boże, sprawowali Eucharystyczną Ofiarę i posługę sakramentalną. Niech za Twoim przykładem będą zawsze dobrymi pasterzami ludu Bożego, gotowymi poświęcić całe swoje życie dla Bożej sprawy. A ponieważ opuścili wszystko i poszli za Tobą, w wieczności hojnie wynagrodź ich trud i poświęcenie. Daj, Panie, odczuć rodzicom kapłanów naszą wdzięczność za to, że ofiarowali Tobie i nam dziecko, za to, że wychowali nam kapłanów. Amen.

Modlitwa za kościelnego:
Dziękuję Ci, Panie, za naszego pana kościelnego. To on codziennie posługuje Ci przy ołtarzu. To on dba o czystość Twego domu, aby nam lepiej było się modlić. Zauważ, jak starannie ustawia kwiaty w kościele, jak pracowicie zmywa posadzkę, jak ściera kurze, sięgając aż tam, nad ołtarz do Ducha Świętego. Chce, aby w kościele Twym było pełno światła jak w niebie, aby czyste były święte szaty, księgi i naczynia. On ma klucze Twojego domu i strzeże go dniem i nocą. Dobry jest, bo pomaga nam modlić się i sam, czyniąc posługi w kościele, nie przestaje się modlić. Za jego pracę daj mu, Panie, odczuć życzliwość ludzi. Daj mu radośnie przeżywać święta w kościele. A gdy zmęczy się bardzo, przyjmij go do nieba, aby odpoczął trochę. Amen.

Modlitwa za organistę:
Dziękuję Ci, Panie, za naszego organistę. Podpowiada nam melodie święte i pomaga nam w modlitwie. Twoją świątynię napełnia modlitwą melodii i śpiewanych słów. Organy i chór są dla niego ołtarzem, na którym codziennie składa Tobie swoje zdolności, pracę i umiłowanie piękna. Spójrz czasem, Panie, na chór i zauważ jego wiarę i wysłuchaj jego modlitwę. Daj mu dużo zdrowia, radości, aby wszyscy, którzy go słuchają, byli przeniesieni do nowego świata, aby zatęsknili za Tobą, który jesteś samym pięknem. Chórzystom i ich rodzinom błogosław dnia każdego. Gdy zaś wszyscy spotkamy się w niebie, pozwól im, Panie, śpiewać Tobie wiecznie. Amen.MODLITWY RÓŻNE


Modlitwa za rodziców:
Panie Boże, dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni okazywali i okazują wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw, Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im pomagał.
Boże Ojcze, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej rodzinie, aby stanowiła jedno serce i jedną duszę w Chrystusie, Panu naszym. Amen.

Albo:

Dobry Boże i Ojcze, który w czwartym przykazaniu nakazujesz słuchać i czcić rodziców, dziękuję Ci, że dałeś mi rodziców dobrych i troskliwych i proszę Cię serdecznie, abyś udzielał im swych łask i błogosławieństwa, darzył zdrowiem i pomyślnością, a po długim i szczęśliwym życiu na ziemi nagrodził ich wieczną szczęśliwością w niebie. Amen.

Modlitwa za opiekunów, nauczycieli, wychowawców:
Panie Jezu, modlę się w intencji moich opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Na każdym kroku okazują mi swoją dobroć, są cierpliwi i wyrozumiali. Uczą mnie, jak kochać Boga i służyć ludziom. Dodaj im sił, aby dalej mogli pomagać mnie oraz wielu innym dzieciom. Napełnij ich serce radością z wykonywanej pracy. Bądź dla nich najwyższą nagrodą w tym życiu i po śmierci, bo – jak powiedziałeś – kto przyjmuje jedno z Twoich dzieci, Ciebie samego przyjmuje. Amen.

Modlitwa za chorego kolegę:
Nauczycielu dobry, mój kolega nie był dziś w szkole. Jest chory. Wiem, że tylu ludzi uzdrowiłeś. Nie proszę, żebyś cud czynił. Dziękuję Ci za jego dobrych rodziców. Tak się o niego troszczą. Dziękuję Ci, że przyszedł do niego dobry lekarz. Podpowiedz, Panie, mojemu koledze, aby nie zmarnował swego cierpienia. Niech dołączy je do Twoich cierpień. Będą wtedy święte i zasługujące, bo on dopełnia w ciele swoim tego, czego nie stało Twoim cierpieniom. Pomogę mu uzupełnić opuszczone lekcje. Niech szybko wróci do nas, zdrowych dzieci, i niech się z nami cieszy. Będziemy Ci za to dziękować w Twoim Kościele razem ze wszystkimi świętymi. Amen.


Modlitwa za zmarłych:
Panie Jezu, który płakałeś przy grobie swego przyjaciela Łazarza, polecam Ci w serdecznej modlitwie wszystkich zmarłych: krewnych, znajomych, a także tych, za których nikt się już nie modli. Okaż im swoją miłość i doprowadź ich do domu Ojca Niebieskiego. Przecież sam powiedziałeś, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie. Przebacz im wszystkie słabości i obdarz wieczną nagrodą za dobra, które w ciągu swego ziemskiego życia wyświadczyli bliźnim. Dołącz ich do grona zbawionych, aby ze wszystkimi świętymi w niebie oddawali Ci cześć po wszystkie wieki. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę:
Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Udziel nam łaski i mocy, abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Chroń ją, o Panie, od wszelkiego zła i spraw, aby po wsze czasy panowało w niej prawo, miłość i społeczne szczęście. Amen.

Modlitwa o pokój:
Boże, Dawco i Miłośniku pokoju, racz przyjąć modły nasze i wspieraj nas w wysiłkach o zachowanie pokoju wśród narodów świata. Usuń z ich życia złość i nienawiść i spraw, aby państwa wyrzekły się wszelkich na siebie napaści. Połącz uczucie i myśli ludów w woli pokoju i błogosław tym, którzy w duchu miłości głoszą zgodę i pokój na ziemi. „Daj, Panie, pokój za dni naszych”, wskrześ i utrwalaj w nas pragnienie prawdziwej miłości i pojednania. Amen.POZOSTAŁE MODLITWY MINISTRANTA


Modlitwa przed jedzeniem:
Panie, który dajesz nam radość zasiadania do tego stołu, spraw, żebyśmy wszyscy mogli spotkać się w przyszłości na Uczcie Niebieskiej.

Albo:

Pobłogosław, Panie, ten posiłek i wszystkich tych, którzy go przygotowali. I pomóż nam chętnie dzielić się naszym chlebem z tymi, którzy go nie mają.

Albo:

Udziel, Panie, Twego świętego błogosławieństwa nam i potrawom, które będziemy spożywać, byśmy mogli dalej Ci służyć.

Modlitwa po jedzeniu:
Dzięki Ci, Panie, za wszystkie Twoje dary i dzięki Ci za ten posiłek, który pozwala nam lepiej służyć Tobie w każdym z naszych braci.

Albo:

Dziękujemy Ci, Panie, za radość zasiadania razem przy tym stole. Nie pozwól, by w jakiejś rodzinie zabrakło Twojej miłości.

Albo:

Dzięki Ci, Panie, za potrawy, które nam dałeś. Spraw, prosimy, by zawsze służyły one naszemu dobru.

Modlitwa na rozpoczęcie dnia:
Wielbię Cię, mój Boże, i kocham Cię całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tej nocy. Ofiaruję Ci moje uczynki dzisiejszego dnia. Spraw, żeby byty zgodne z Twoją wolą i by służyły Twej chwale. Chroń mnie od grzechu i od wszelkiego zła. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

Modlitwa na zakończenie dnia:
Wielbię Cię, mój Boże, i kocham całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tego dnia. Wybacz mi zło, jakie dziś popełniłem, a jeśli uczyniłem coś dobrego, zechciej to przyjąć. Strzeż mnie w godzinach spoczynku i chroń przed niebezpieczeństwami. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

Modlitwa o błogosławieństwo Boże w nauce:
Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Twój jest świat, stworzenia i ja. Niechaj każde zjawisko i zdarzenie mówi mi o Tobie i Twojej wielkości.
Duchu Święty, prowadź mnie do coraz lepszego poznania świata i siebie samego oraz sensu istnienia. Daj gorące umiłowanie prawdy, radość w dochodzeniu do niej i męstwo w jej wyznawaniu.
Chryste, Ty jesteś Drogą, spraw, proszę, aby wszystkie ścieżki i drogi mego życia, na których się znajduję, prowadziły w końcu do Ciebie i bym wraz z Tobą doszedł do domu Ojca. Błogosław i udziel mi wytrwania w zdobywaniu wiedzy i poprawnego jej rozumienia, aby mnie zbliżała coraz bardziej do Ciebie i służyła nienagannie narodowi i Kościołowi Bożemu. Amen.

Modlitwa na zakończenie roku szkolnego:
Przynoszę Ci, Panie, moje świadectwo szkolne. Przynoszę Ci owoc całorocznej pracy. Jestem znów o rok starszy. Jestem w następnej klasie. Wiem, że wszelka wiedza od Ciebie pochodzi. Pozwoliłeś mi poznać tyle Twoich tajemnic. Pozwoliłeś mi stawać się mądrzejszym i lepszym. Dałeś mi tylu dobrych ludzi, którzy mi w tym pomogli. Dziękuję Ci za moich rodziców, za ich trud, za ich chleb, za ubranie. za ich oczekiwania każdego dnia i pomoc w nauce. Dziękuję Ci za moich dobrych nauczycieli, za panią, która sprząta w naszej szkole, za każdy dzwonek, za każdą lekcję i za każdą przerwę. Dziękuję Ci za moje go księdza, który mówił mi o Tobie i uczył mnie być lepszym. Dziękuję Ci, że mogłem słuchać Twoich słów, że przebaczyłeś mi tyle razy, że wzmacniałeś mnie swoim Ciałem, abym wszystko czynił dobrze i stawał się podobny do Ojca, który jest w niebie.
Pozwól wszystkim mną zmęczonym spokojnie odpocząć. Ja po wakacjach chcę zacząć jeszcze raz, ale lepiej. Kiedyś na końcu życia przyjdę do Ciebie po świadectwo. Wymaż wtedy moje minusy, zostaw czystą piątkę. Amen.

Modlitwa przed wakacjami:
Mam już wszystko spakowane. Pożegnam rodziców i wyjadę na wakacje. Cieszę się bardzo, choć będę trochę tęsknił. Całuję mój święty medalik. Będę go nosił, aby mi przypominał, że mieszkasz w moim sercu, a innym pokazywał, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za słońce, za morze, za lasy, za rzeki, za góry i jeziora, za kwiaty i śpiew ptaków. Wrócę bogatszy i za wszystko Tobie wdzięczny. Proszę Cię, zachowaj mnie od wszelkich niebezpieczeństw. Wiem, że teraz o Twoich przykazaniach będą mi przypominały drogowskazy, znaki drogowe, szlaki turystyczne, tablice informacyjne, a krzyże przydrożne o Twojej obecności. Dla wszystkich ludzi, których spotkam, chcę być radością, chcę być dla nich grzeczny i za wszystko wdzięczny. Rodzicom przyślę kartkę z pamięcią i pozdrowieniami. Ciebie, Panie, chcę wielbić z szumem morza, z zachodami słońca,
z mgłą poranną, z powiewem wiatru, z potęgą gór, ze śpiewem ptaków, z wonią drzew i kwiatów, z szeptem wody w strumieniach i z tęsknotą za wielkimi wakacjami, kiedy przybędę do domu Ojca, aby zawsze być z Tobą, gdzie przygotowałeś mi miejsce. Amen.

Modlitwa po wakacjach:
Dziękuję Ci, Panie, za wakacje, za Twoją opiekę, za każdy dobry dzień i za szczęśliwy powrót. Dziękuję Ci za lilie polne, za bratki, za słońce, za góry, za powietrze i wodę, za zwierzęta, za wycieczki, za wakacyjną modlitwę i za wszystkich dobrych ludzi. Chcę zachować radość słońca, wakacyjne widoki, tajemnice strumyków i dziękować Ci przez cały rok za wszystko, co dałeś nam za darmo. Przygotuję nowe książki i zeszyty do religii. Z nową siłą i z wakacyjnym postanowieniem chcę zacząć następną klasę. Ciebie zaś proszę o błogosławieństwo. Amen.super


MODLITWA MINISTRANTA

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie
– w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
co wiedzie do Zmartwychwstania.
Do pobrania:

Modlitwy ministrantów

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?